Brand­skydd

Vårt brandskydd har smarta rökdetektorer anslutna till larmcentral, räddningstjänst och till alla som bor i fastigheten. Det ger dig det säkraste alternativet på marknaden.

Att alla boende blir uppmärksammade på rökutveckling och temperaturökningar ger den absolut kortaste responstiden man kan få i ett brandskydd.

Vid en rökutveckling aktiveras de inbyggda sensorerna för temperaturmätning, och om temperaturen ökar blir det ett verifierat brandlarm direkt till larmcentralen.

Alla boende får information om var det brinner och om det sker temperaturökningar.

Du har kontroll på att alla rökdetektorer sitter uppe och kan se om någon saknas.

Rökdetektorerna är underhållsfria i 10 år och har livstids garanti.

Alltid aktuell info om alla lägenheters innetemperatur

Installerad och klar under 1 minut. Inga kablar – allt är trådlöst.

spis med kastrull och ugnen är igång

Tid

För 30 år sen tog det 30 minuter för ett rum att bli övertänt. Idag tar det mindre än 5 minuter. Därför är varje sekund viktig om en brand uppstår. Med våra smarta sensorer sparar du tid – och räddar liv. 

Med X2 Wireless kan larmcentralen se i realtid var branden uppstått och hur den sprider sig. Det betyder att räddningstjänsten kan genomföra släckningsarbetet mer effektivt och utan överraskningar.

Appen

Vår app ger dig full översikt och kontroll på dina rökdetektorer. Du kan jämföra och se aktuella temperaturer i alla lägenheter i en fastighet, och se historik över klimatet. Dela data med andra, eller behåll den privat.

Vi har en flexibel larmhantering som kan gå via sms, email, push eller larmcentral – du väljer själv.

Grannar

Om du har nära till dina grannar är ett gemensamt brandskydd mycket värt. Alla får notiser ifall det sker rökutveckling eller temperaraturhöjning. I väntan på räddningstjänst kan ni hjälpas åt att undersöka larm, se till att räddningstjänsten hittar rätt, hjälpa de som hamnat i nöd och du kan sätta dig själv i säkerhet.

Ett gemensamt skydd för gemensam trygghet. 

Större fastighet? Ta hjälp av en larmcentral

Larmcentralen tar hand om larmen åt dig.

Alltid någon som har uppsikt över din fastighet.

Det behövs ingen extra hårdvara eller installation.

Våra sensorer

Brand

Rökdetektor
Multisensor med inbyggd temperatursensor för verifiering av brandlarm samt kontinuerlig mätning av rumstemperatur.

Brandlarmsknapp
Röd brandlarmsknapp med krossglas i standardutseende fast helt trådlös.

Brandsiren
Siren som aktiveras helt trådlöst av rökdetektorer eller brandknappar.

Klimat

Klimatsensor
Mäter temperatur, luftfuktighet, ånghalt, fukttillskott och mögeltillväxt.

CO2 Sensor
Koldioxidsensor som kontinuerligt mäter halten av koldioxid i rummet med industriprecision.

Radonsensor
Digital radonsensor som ger aktuella radonvärden varje timma.

Luftkvalitetsensor
Luftkvalitetsensor som visar hur smutsig luften är från exempelvis cigarettrök.

IMD

Vattenförbrukning
Vattenförbrukningsmätning för lägenheter, villor eller stora fastigheter.

Elförbrukning
Elförbrukningsmätning för lägenheter, villor eller stora fastigheter.

Säkerhet och trygghet

Vattenlarm
Vattenläckagesensor som larmar vid första droppen. Placeras t.ex. under diskbänk eller kyl/frys.

Dörr och fönstersensor
Inbrottssensor för dörrar och fönster.

Rörelsesensor
Inbrottssensor som larmar om någon obehörig rör sig i rummet.

Vibrationslarm
Vibrationslarm för exempelvis stöldlarm av föremål. Larmar vid minsta vibration.

Panikknapp
Panikknappar för exempelvis äldre eller butikspersonal.

Vätskenivålarm
Mäter vattennivån i tankar och kärl som t.ex. expansionskärl i värmesystem i fastigheter.

Larmsiren
Siren som aktiveras helt trådlöst av valfria sensorer som t.ex dörr eller rörelsesensorer.

Jämför olika brandskydd

Enkel brandvarnare

Seriekopplade brandvarnare

WiFi-brandvarnare

Trådbundet brandlarm

X2 Wireless rökdetektorer

Inbyggd siren
Ja
Ja
Ja
Ja
Temperatursensor
Ja
Ja
Överföringsteknik
Trådlös
Trådlös
Kabel
Trådlös
Batteritid
10 år
6-12 månader
6-12 månader
Ström via kabel
10 år
Pausfunktion
Ja
Ja
Ja
Via centralapparat
Ja
Övervakad
Ja
Ja
Ja
Larm vid nedtagning
Ja
Ja
Ja
Tillhörande app
Ja
Ja
Verifierat brandlarm
Ja, via temperaturökning
Larmcentralskoppling
Ja, via extern utrustning
Ja
Styra externa sirener
Ja
Ja
Kräver extra utrustning
WiFi router i varje lägenhet
Centralapparat, insamlingsmoduler
Inget. Ansluter direkt till X2 Wireless IoT-nät
Passar för
Lägenheter, villor.
Villor
Lägenheter
Stora fastigheter och industrier
Lägenheter, villor, alla typer av fastigheter
Kostnad
Låg
Mellan
Mellan
Hög
Mellan