Trygghet

Vattenläckage, brand, inbrott, närvarolarm – alla larm är viktiga på sitt sätt. Med våra uppkopplade sensorer skyddas hemmet smart och sätt, ett tryggare liv för dig och dina anhöriga. 

Trådlös trygghetslösning för hela hemmet, i ett enda paket.

Med X2 Wireless blir det tryggare för äldre personer att bo kvar hemma längre. Våra uppkopplade sensorer mäter flera olika områden samtidigt, och du kan alltid se i appen hur läget är. Du kan välja att låta flera personer, som anhöriga eller grannar, ha tillgång till informationen.

Vårt trygghetspaket larmar vid brand, inbrott och vattenläcka. Vi har en närvarodetektering som registrerar rörelse i bostaden och ett nödlarm med knapp.

Som anhörig är det tryggt att veta att allt är lugnt hos din äldre släkting. Som äldre, kanske ensamboende, är det skönt att veta att det finns ett skyddsnät av personer som kommer att veta om larmet går hos dig.

Smart och modern teknik är till för alla. Vi ger dig ett pålitligt och lättanvänt trygghetssystem som gör varje dag – och natt – enklare och lugnare.

Det här tar vi hand om

Vattenläckor

Brand

Inbrott

Närvarodetektering

Nödlarm

Det här ingår i paketet

Larm och notifieringar i appen

Grannsamverkan

Anhörigkontroll

Larmcentral

Alltid upp­kopplad

De uppkopplade sensorerna är hela tiden anslutna till vår molntjänst X2 Cloud. AI-motorn analyserar all inkommande data och larmar omedelbart vid exempelvis avvikande fuktnivåer eller om ingen aktivitet har noterats.

Genom att kombinera och beräkna data presenteras läget i hemmet grafiskt och snyggt i appen. Enkelt och tillgängligt hela tiden.

 • Larm vid vattenläckage och brand
 • Larm vid ingen rörelse
 • Anslutet till larmcentral
 • Larm via sms/mail/push
 • Dela ut behörigheter till anhöriga eller grannar

Trygghetspaketet innehåller

Alla våra sensorer är trådlösa, har sabotageskydd och tillverkade i Sverige. Sensorerna i vårt smarta inbrottslarm är även utrustade med inbyggda klimatsensorer som mäter temperatur och luftfuktighet. 

Vattenläckagesensor

Vattenläckagesensor med 1 meters vattenband. Bandet kan viras runt rör eller läggas på ytan som ska larmas. Sensorn mäter hur mycket vatten som läcker för att veta om det är akut. Meddelar när ytan är torr igen. 

 • Mäter även temperatur och luftfuktighet.
 • Ingen oro över glömd eller läckade kran.

Röksensor

Övervakar brandrök och temperaturen i rummet med en exakt noggrannhet. Vid minsta tendens till rökutveckling kontrolleras även temperaturen kontinuerligt för att avgöra om brand uppstått.

 • Brandlarm med temperaturverifiering.
 • Lokalt larmljud vid rökutveckling.

Rörelsesensor

Inbrottsdetektor som automatiskt övergår till en närvarokontroll när inbrottslarmet är avstängd. Alla rörelser registreras med tidsangivelser överskådligt i appen. Notifieringar skickas ut om ingen rört sig på fritt inställd tid.

 • Larm vid ingen aktivitet.
 • Larm vid inbrott.

Dörrsensor

Kontrollerar om dörren är öppen eller stängd. Appen visar dörrens läge med tidsangivelser och hur länge den varit öppnad för att man ska enkelt ska kunna få en överblick.

 • Larm vid inbrott.
 • Öppningar loggas med tid.

Larmknapp

Larmknapp för enkel kallning på exempelvis grannar eller anhöriga. Alla som har laddat ned appen har möjlighet att ta del av larmen.

 • Kallelselarm och paniklarm.
 • Mäter även temperatur och luftfuktighet.

Våra sensorer

Brand

Rökdetektor
Multisensor med inbyggd temperatursensor för verifiering av brandlarm samt kontinuerlig mätning av rumstemperatur.

Brandlarmsknapp
Röd brandlarmsknapp med krossglas i standardutseende fast helt trådlös.

Brandsiren
Siren som aktiveras helt trådlöst av rökdetektorer eller brandknappar.

Klimat

Klimatsensor
Mäter temperatur, luftfuktighet, ånghalt, fukttillskott och mögeltillväxt.

CO2 Sensor
Koldioxidsensor som kontinuerligt mäter halten av koldioxid i rummet med industriprecision.

Radonsensor
Digital radonsensor som ger aktuella radonvärden varje timma.

Luftkvalitetsensor
Luftkvalitetsensor som visar hur smutsig luften är från exempelvis cigarettrök.

IMD

Vattenförbrukning
Vattenförbrukningsmätning för lägenheter, villor eller stora fastigheter.

Elförbrukning
Elförbrukningsmätning för lägenheter, villor eller stora fastigheter.

Säkerhet och trygghet

Vattenlarm
Vattenläckagesensor som larmar vid första droppen. Placeras t.ex. under diskbänk eller kyl/frys.

Dörr och fönstersensor
Inbrottssensor för dörrar och fönster.

Rörelsesensor
Inbrottssensor som larmar om någon obehörig rör sig i rummet.

Vibrationslarm
Vibrationslarm för exempelvis stöldlarm av föremål. Larmar vid minsta vibration.

Panikknapp
Panikknappar för exempelvis äldre eller butikspersonal.

Vätskenivålarm
Mäter vattennivån i tankar och kärl som t.ex. expansionskärl i värmesystem i fastigheter.

Larmsiren
Siren som aktiveras helt trådlöst av valfria sensorer som t.ex dörr eller rörelsesensorer.