Trygghet i hemmet

En trådlös trygghetslösning för hela hemmet i ett enda paket.

Vattenläckage, brand, inbrott, närvarolarm. Alla lika viktiga på sitt sätt. Genom ett antal sensorer och uppkopplingar kan ditt hem skyddas på ett lätt sätt som ger dig och dina anhöriga ett tryggare liv. 

En vattenskada innebär ofta mycket besvär i form av förstört hem, långa torktider och så vidare. En brand är förödande för både hem och liv. En äldre släkting som inte längre klarar sig själv kan vara svårt att få ihop med sitt egna liv.

Med vårt trygghetspaket tar vi hand om orosmomentet att något ska hända när du inte är hemma eller när du ligger och sover. Nu kan man bo hemma längre på riktigt med hjälp av ett säkrat och uppkopplat hem.

Vad tar vi hand om?

Vattenläckage

Brand

Inbrott

Närvarodetektering

Nödlarm

Vad ingår?

Larm och notifieringar i appen

Grannsamverkan

Anhörigkontroll

Larmcentral

Smart trygghetslösning i appen. Enkelt och tillgängligt hela tiden.

De uppkopplade sensorerna är hela tiden övervakade av vår molntjänst X2 Cloud. AI-motorn analyserar all inkommande data och larmar omedelbart vid exempelvis avvikande fuktnivåer eller om ingen aktivitet har noterats. 

Genom att kombinera och beräkna alla sensorers data kan en bild av läget i hemmet presenteras snyggt och grafiskt i appen.

Larm vid vattenläckage och brand

Larm vid ingen rörelse

Till/frånkoppling i appen

Anslutet till larmcentral

Larm via SMS/Mail/Push

Dela ut inloggning till anhöriga eller grannar

Sensorerna

Vattenläckagesensor

Vattenläckagesensor med 1 meters vattenband. Bandet kan viras runt rör eller läggas på ytan som ska larmas. Sensorn mäter hur mycket vatten som läcker så man vet om det är akut. När det är torrt igen skickas meddelande om detta.
  • Mäter även temperatur och luftfuktighet.
  • Ingen oro över glömd eller läckade kran.

Röksensor

Övervakar brandrök och temperaturen i rummet med en exakt noggrannhet. Vid minsta tendens till rökutveckling kontrolleras även temperaturen kontinuerligt för att avgöra om brand uppstått.
  • Brandlarm med temperaturverifiering.
  • Lokalt larmljud vid rökutveckling.

Rörelsesensor

Inbrottsdetektor som automatiskt övergår till en närvarokontroll när inbrottslarmet är avstängd. Alla rörelser registreras med tidsangivelser överskådligt i appen. Notifieringar skickas ut om ingen rört sig på fritt inställd tid.
  • Larm vid ingen aktivitet.
  • Larm vid inbrott.

Dörrsensor

Kontrollerar om dörren är öppen eller stängd. Appen visar dörrens läge med tidsangivelser och hur länge den varit öppnad för att man ska enkelt ska kunna få en överblick.
  • Larm vid inbrott.
  • Öppningar loggas med tid.

Larmknapp

Larmknapp för enkel kallning på exempelvis grannar eller anhöriga. Alla som har laddat ned appen har möjlighet att ta del av larmen.

  • Kallelselarm och paniklarm.
  • Mäter även temperatur och luftfuktighet.
Vad kostar det?

Prisexempel på lägenhet i bostadshus

Trygghetspaketet

159 SEK / månad

Livstidsgaranti

Ingen installationskostnad

Fri support

Våra sensorer

Komplettera med sensorer från våra andra paket.

Brand

Röd brandlarmsknapp med krossglas i standardutseende fast helt trådlös.
Siren som aktiveras helt trådlöst av brandvarnare eller brandknappar.

Klimat

Mäter temperatur, luftfuktighet, ånghalt, fukttillskott och mögeltillväxt.
Koldioxidsensor med hög precision. Mäter kontinuerligt av halten av koldioxid i rummet med industriprecision.
Digital radonsensor som ger aktuella radonvärden varje timma.
Luftkvalitésensor som visar hur smutsig luften är från exempelvis cigarettrök.

Säkerhet och trygghet

Vattenläckagesensor som larmar vid första droppen. Placeras t.ex. under diskbänk eller kyl/frys.
Inbrottssensor för dörrar och fönster.
Inbrottssensor som larmar om någon obehörig rör sig i rummet.
Vibrationslarm för exempelvis stöldlarm av föremål. Larmar vid minsta vibration.
Panikknappar för exempelvis äldre eller butikspersonal.
Mäter vattennivån i tankar och kärl som t.ex. expansionskärl i värmesystem i fastigheter.
Siren som aktiveras helt trådlöst av valfria sensorer som t.ex dörr eller rörelsesensorer.

IMD

Vattenförbrukningsmätning för lägenheter, villor eller stora fastigheter.
Elförbrukningsmätning för lägenheter, villor eller stora fastigheter.
Vill du veta mer?

Vi kommer gärna ut och berättar mer vad vi erbjuder. Fyll i formuläret, maila eller ring oss!