Klimat

En bra inomhusmiljö med frisk luft är helt grundläggande för att vi ska hålla oss friska. Att det är lagom varmt och inte finns fukt någonstans är dessutom viktigt både för byggnaden och ur en energisynpunkt. Vi ger dig full koll på ett enkelt sätt.

Enligt Boverket har hälften av alla flerbostadshus i Sverige problem med inomhusklimatet. Dessutom tillbringar vi i genomsnitt 90 procent av vår tid inomhus. Bra inomhusmiljö är centralt för vårt välmående och för fastighetens livslängd – därför är det viktigt att ha koll på klimatet.

Dålig luft skapar ohälsa hos de boende och ökar kostnaden för driften av fastigheten. De som bor i huset kan bli sjuka och lägenheter måste renoveras i förtid. Astma, allergier och huvudvärk är några exempel på de vanligaste symptomen vid dålig inomhusmiljö.

Att kunna varna för exempelvis risk för mögel innan det börjar växa i badrummet ger trygghet för både lägenhetsinnehavare och fastighetsägare. Luften inomhus är upp till 5 gånger mer förorenad än utomhusluften. Detta innebär onödigt höga halter av damm, pollen, virus och bakterier.

Genom att kontinuerligt mäta inomhusmiljön kan man spara stora belopp och samtidigt få en gladare lägenhetsinnehavare. Vårt klimatpaket hjälper dig att förebygga problem helt enkelt. Att mäta är att veta.

Vad vi mäter

Med X2 Wireless får du flera mätdata i en och samma multisensor. Det är smidigt, enkelt och informativt. 

Temperatur

Luftfuktighet

Ånghalt

Fukttillskott

Mögel

Vad du får

I appen får du överskådlig information och tydlig statistik så att du kan följa klimatet utveckling. Om de smarta sensorerna upptäcker något avvikande får du reda på det direkt.  

Information i realtid om klimatet i alla lägenheter.

Regelbundna rapporter om inomhusklimatet.

Tydliga diagram och historik i appen.
Justerbara larmnivåer för alla mätvärden.

Livstidsgaranti på sensorn och över 10 års batteridrift.

Climate as a Service

X2 Cloud AI samlar in all mätdata och analyserar ditt inomhusklimat i realtid. Genom att ansluta alla sensorer till vårt AI-moln drar vi nytta av den kollektiva datainsamlingen. Detta ger en mycket kraftfull analys som möjliggör nya typer av slutsatser i boendeklimatet. Du får reda på var i fastigheten avvikelsen finns i realtid. Falsklarm minimeras och tryggheten ökar.

Våra sensorer

Brand

Rökdetektor
Multisensor med inbyggd temperatursensor för verifiering av brandlarm samt kontinuerlig mätning av rumstemperatur.

Brandlarmsknapp
Röd brandlarmsknapp med krossglas i standardutseende fast helt trådlös.

Brandsiren
Siren som aktiveras helt trådlöst av rökdetektorer eller brandknappar.

Klimat

Klimatsensor
Mäter temperatur, luftfuktighet, ånghalt, fukttillskott och mögeltillväxt.

CO2 Sensor
Koldioxidsensor som kontinuerligt mäter halten av koldioxid i rummet med industriprecision.

Radonsensor
Digital radonsensor som ger aktuella radonvärden varje timma.

Luftkvalitetsensor
Luftkvalitetsensor som visar hur smutsig luften är från exempelvis cigarettrök.

IMD

Vattenförbrukning
Vattenförbrukningsmätning för lägenheter, villor eller stora fastigheter.

Elförbrukning
Elförbrukningsmätning för lägenheter, villor eller stora fastigheter.

Säkerhet och trygghet

Vattenlarm
Vattenläckagesensor som larmar vid första droppen. Placeras t.ex. under diskbänk eller kyl/frys.

Dörr och fönstersensor
Inbrottssensor för dörrar och fönster.

Rörelsesensor
Inbrottssensor som larmar om någon obehörig rör sig i rummet.

Vibrationslarm
Vibrationslarm för exempelvis stöldlarm av föremål. Larmar vid minsta vibration.

Panikknapp
Panikknappar för exempelvis äldre eller butikspersonal.

Vätskenivålarm
Mäter vattennivån i tankar och kärl som t.ex. expansionskärl i värmesystem i fastigheter.

Larmsiren
Siren som aktiveras helt trådlöst av valfria sensorer som t.ex dörr eller rörelsesensorer.