Frisk och ren luft är fantastiskt.
Ta hand om er inomhusmiljö.

Vi spenderar 90 % av vår tid inomhus. Bra inomhusmiljö är centralt för vårt välmående och fastighetens livslängd.

Enligt boverket har 50% av alla flerbostadshus i Sverige problem med inomhusklimatet. Dålig luft skapar ohälsa hos de boende och ökar kostnaden för driften av fastigheten. Lägenhetsinnehavare kanske blir sjuka och lägenheter måste renoveras i förtid. Astma, allergier och huvudvärk är några exempel på de vanligaste symptomen vid dålig innemiljö.

Att kunna varna för exempelvis risk för mögel innan det börjar växa i badrummet ger trygghet för både lägenhetsinnehavare och fastighetsägare. Luften inomhus är upp till 5 gånger mer förorenad än utomhusluften. Detta innebär onödigt höga halter av damm, pollen, virus och bakterier.

Genom att kontinuerligt mäta inomhusmiljön kan man spara stora belopp och samtidigt få en gladare lägenhetsinnehavare. Vårt klimatpaket hjälper dig att förebygga problem helt enkelt.

Att mäta är att veta.

Vad vi mäter

Temperatur

Luftfuktighet

Ånghalt

Fukttillskott

Mögel

Vad du får

Realtidsinformation om klimatet i alla lägenheter.

Periodvisa klimatrapporter.

Överskådliga diagram och historik i appen.

Ställbara larmnivåer för alla mätvärden.

Livstidsgaranti med över 10 års batteridrift.

X2 Cloud AI samlar in all mätdata och analyserar ert klimat i realtid

Genom att ansluta alla sensorer till vårt AI-moln drar vi nytta av den kollektiva datainsamlingen. Detta ger en mycket kraftfull analys som möjliggör nya typer av slutsatser i ert boendeklimat.

Med vår AI-motor får du som kund reda på var avvikelserna finns i er fastighet i realtid. Falsklarm minimeras och tryggheten ökar.

Detta är Climate as a Service.

Ersätter resor och besök

Detaljerad översikt av klimatet

Historik och trender

Avvikelser snyggt presenterade

Vad kostar det?

Prisexempel på bostadshus med 50 lägenheter

Klimatpaketet

2 250 SEK / månad

Livstidsgaranti

Ingen installationskostnad

Fri support

Våra sensorer

Komplettera med sensorer från våra andra paket.

Brand

Röd brandlarmsknapp med krossglas i standardutseende fast helt trådlös.

Siren som aktiveras helt trådlöst av brandvarnare eller brandknappar.

Klimat

Mäter temperatur, luftfuktighet, ånghalt, fukttillskott och mögeltillväxt.
Koldioxidsensor med hög precision. Mäter kontinuerligt av halten av koldioxid i rummet med industriprecision.
Digital radonsensor som ger aktuella radonvärden varje timma.
Luftkvalitésensor som visar hur smutsig luften är från exempelvis cigarettrök.

Säkerhet och trygghet

Vattenläckagesensor som larmar vid första droppen. Placeras t.ex. under diskbänk eller kyl/frys.
Inbrottssensor för dörrar och fönster.
Inbrottssensor som larmar om någon obehörig rör sig i rummet.
Vibrationslarm för exempelvis stöldlarm av föremål. Larmar vid minsta vibration.
Panikknappar för exempelvis äldre eller butikspersonal.
Mäter vattennivån i tankar och kärl som t.ex. expansionskärl i värmesystem i fastigheter.
Siren som aktiveras helt trådlöst av valfria sensorer som t.ex dörr eller rörelsesensorer.

IMD

Vattenförbrukningsmätning för lägenheter, villor eller stora fastigheter.
Elförbrukningsmätning för lägenheter, villor eller stora fastigheter.
Vill du veta mer?

Vi kommer gärna ut och berättar mer vad vi erbjuder. Fyll i formuläret, maila eller ring oss!