Energi­mätning

Spara pengar och miljö med mätning av el och vattenförbrukning. Att få koll på förbrukningen är både enkelt och smidigt med oss. Du behöver inte ens byta några gamla mätare. Vi hjälper dig komma igång!

Med X2 Wireless individuell mätning och debitering (IMD) får du en trygg och stabil mätning av el och vattenförbrukning där inga mätare behöver bytas ut. Våra sensorer kan anslutas till de flesta mätare på marknaden och kräver ingen kabeldragning eller dylikt.

Sensorerna ansluter trådlöst direkt till molnet vilket avsevärt sänker kostnaden för mätning. En fast kostnad för mätningen gör IMD till en enkel kalkyl.

En multisensor – flera mätområden

Det finns stora fördelar för både boende och fastighetsägare att få koll på energiförbrukningen. Vår sensor passar för fastighetens huvudmätare och lägenheters undermätare. 

  • Hitta läckor och avbrott
  • Se mönster och trender
  • Hitta storförbrukarna
  • Minska förbrukning
  • Debitera rätt och betala för det man faktiskt använder

Vatten­förbrukning

Genom att införa mätning av varmvatten kan man spara upp till 30% av förbrukningen. Det innebär att ju fler lägenheter, desto större besparing. Ofta talar man om att 10% av hyresgästerna förbrukar den större delen av varmvattnet i fastigheten. En bonus är att eventuella läckor snabbt identifieras i rörsystemen.

Energi­förbrukning

Genom att införa IMD i en fastighet kan man säga upp alla hyresgästers egna energiavtal och istället bara använda det befintliga energiavtalet för själva fastigheten. Kombinationen av ett gemensamt avtal och att hyresgäster själva ser sin förbrukning i realtid ger en rejäl sänkning i både kostnad och förbrukning. Med dagens elpriser kan man spara ca 1500 kr/år i en snittlägenhet.

Låt hyres­gästerna ta del av mätningen

Det är när boende och hyresgäster själva kan ta del av mätdatat som du kan göra stora besparingar. Alla mätningar analyseras och presenteras snyggt i diagram som gör det lätt att följa, allt för att du som användare ska förstå hur vatten och energi används.

Det är först när man ser, och förstår, sin förbrukning som kan man göra något åt den. Liter och kilowattimmar räknas om till kronor för ännu enklare översikt och vecko- och månadsrapporterna ger ett underlag för fakturering.

Med mätningen syns direkt effekterna av åtgärder som renoveringar och energiförbättringar.

Appen

I appen får du full översikt på alla mätdata. Siffrorna är samlade och går att läsa av och jämföra på ett tydligt sätt. Du får:

  • Aktuell, historisk och förväntad förbrukning
  • Realtidsdiagram
  • Förbrukningsrapporter varje vecka
  • Faktureringsunderlag varje månad
  • Fri export av data via API
  • Hyresgäster får kontroll på sin förbrukning

Våra sensorer

Brand

Rökdetektor
Multisensor med inbyggd temperatursensor för verifiering av brandlarm samt kontinuerlig mätning av rumstemperatur.

Brandlarmsknapp
Röd brandlarmsknapp med krossglas i standardutseende fast helt trådlös.

Brandsiren
Siren som aktiveras helt trådlöst av rökdetektorer eller brandknappar.

Klimat

Klimatsensor
Mäter temperatur, luftfuktighet, ånghalt, fukttillskott och mögeltillväxt.

CO2 Sensor
Koldioxidsensor som kontinuerligt mäter halten av koldioxid i rummet med industriprecision.

Radonsensor
Digital radonsensor som ger aktuella radonvärden varje timma.

Luftkvalitetsensor
Luftkvalitetsensor som visar hur smutsig luften är från exempelvis cigarettrök.

IMD

Vattenförbrukning
Vattenförbrukningsmätning för lägenheter, villor eller stora fastigheter.

Elförbrukning
Elförbrukningsmätning för lägenheter, villor eller stora fastigheter.

Säkerhet och trygghet

Vattenlarm
Vattenläckagesensor som larmar vid första droppen. Placeras t.ex. under diskbänk eller kyl/frys.

Dörr och fönstersensor
Inbrottssensor för dörrar och fönster.

Rörelsesensor
Inbrottssensor som larmar om någon obehörig rör sig i rummet.

Vibrationslarm
Vibrationslarm för exempelvis stöldlarm av föremål. Larmar vid minsta vibration.

Panikknapp
Panikknappar för exempelvis äldre eller butikspersonal.

Vätskenivålarm
Mäter vattennivån i tankar och kärl som t.ex. expansionskärl i värmesystem i fastigheter.

Larmsiren
Siren som aktiveras helt trådlöst av valfria sensorer som t.ex dörr eller rörelsesensorer.