Poseidon utökar samarbetet med X2 Wireless

Bostads AB Poseidon, som redan har klimatsensorer från X2 Wireless i lägenheterna, har nu förbättrat sitt brandskydd. Efter en snabb installation sitter trådlösa, smarta brandvarnare i källare, trapphus och vindsutrymmen i Poseidons fastigheter.

– Våra brandsensorer kan kopplas direkt till SOS Alarm och räddningstjänsten. Det är otroligt bra att Poseidon har ett uppkopplat och övervakat brandskydd i de gemensamma utrymmena. För om det börjar brinna där är det inte säkert att någon märker det. Men med X2 Wireless verifierade brandlarm kommer brandkåren att komma ändå, säger Mattias Jonson, vd för X2 Wireless.

Brandskydd i gemensamma utrymmen

Bostads AB Poseidon påbörjade sitt samarbete med X2 Wireless 2020 och har installerat över 6000 klimatsensorer i sina bostäder. I appen kan de följa inomhusklimatet och dessutom få varningar ifall det finns tecken på mikrobiell påväxt, mögel, i bostäderna. Nyligen väcktes frågan hos Poseidon kring behovet av ett pålitligt, smidigt och modernt brandskydd och utökade då sitt samarbete med X2 Wireless.

– Det är jättebra att X2 Wireless är trådlöst – inte minst i det här fallet. Hade installationen krävt kabeldragning hade det inneburit många fler timmars arbete och kostat väldigt mycket. Källare, trapphus och vind är krångliga områden att dra kabel i, men det behövs inte med våra sensorer, säger Mattias Jonson.

– Det är jättebra att X2 Wireless är trådlöst – inte minst i det här fallet. Hade installationen krävt kabeldragning hade det inneburit många fler timmars arbete och kostat väldigt mycket. Källare, trapphus och vind är krångliga områden att dra kabel i, men det behövs inte med våra sensorer, säger Mattias Jonson.

Trådlöst och snabbt att installera

X2 Wireless har ett eget nät som är utbyggt i de flesta stora städer i Sverige, och det är det egna nätet som möjliggör den enkla installationen. Sensorerna som installeras kopplar upp sig mot X2 Wireless nät omedelbart. Poseidon hade fördelen att redan vara införstådda med appen och vana vid att använda den i sitt arbete, men själva installationen hade gått lika smidigt för vilken fastighetsägare som helst.

Mattias Jonsson, vd för X2 Wireless.

– Som en bonus kommer Poseidon nu få koll på klimatet i de gemensamma områdena. Våra brandsensorer har nämligen flera funktioner. Om trapphusen är för varma kommer Poseidon att kunna se siffror på det. Och om man hittar utrymmen där man eldar för kråkorna går det att spara otroliga kostnader, säger Mattias Jonsson.

Boka möte med oss

Vill du veta hur du kan få ett tryggare boende med ett smart brandskydd? Här bokar du enkelt ett möte. Vi har smarta lösningar för både bostäder och företag, anpassade efter ditt behov.