Inbrotts­larm

Att ha larm hemma gör att du kan känna dig trygg. Våra larm kan dessutom kopplas till larmcentral, grannar och anhöriga vilket ökar tryggheten ännu mer. När larmet triggas hör alla grannar i fastigheten sirenen och de kan i appen se var inbrottet sker.

Kollektivt inbrottslarm är det bästa skyddet för dig och ditt hem.

Idag finns det ett större behov än tidigare av att larma upp sin lägenhet. Säkerheten blir viktigare och viktigare. Traditionella säkerhetssystem kräver ofta långa och dyra avtal eller ett eget stort kunnande om larmsystem. Vi på X2 Wireless vill istället göra den senaste larmtekniken med det tryggaste systemet tillgänglig och lätt att använda för alla.

X2 säkerhetspaket med inbrottslarm innehåller allt som behövs för att larma upp en lägenhet på ett snabbt och smidigt sätt. Systemet är molnanslutet och kan kopplas till larmcentral. Det här säkerhetspaketet är helt anpassat för lägenheter och styrs enkelt via vår app.

Grannar

En tredjedel av alla inbrott begås i lägenheter. Ett kollektivt inbrottslarm för alla bostäder i en fastighet är definitivt det bästa skyddet. Alla hör om någonting händer och du kommer inte stå själv om du blir utsatt. Ni kan dessutom komplettera med sensorer för vattenläckor, brand eller larmknappar.
Gemensamt skydd för gemensam trygghet.

Security as a Service

X2 Cloud AI analyserar alla larm och säkerställer att det smarta larmet alltid ligger ett steg före tjuven.

Genom appen får du full översikt och tydligt presenterad data. Du får även inbyggda klimatanalyser och via appen kan dela ut larmet tillfälligt till grannar och anhöriga. 

Vi har en flexibel larmhantering som kan gå via sms, email, push eller larmcentral – du väljer själv.

Larm­central

Om någonting händer kan det vara skönt att veta att någon mer än du har tagit mot larmet. Det hjälp att få oavsett vad som hänt, 24 timmar om dygnet – året runt. Vi samarbetar med flera larmcentraler som du kan ansluta dig till. Du väljer larmcentral och vi ordnar resten.

Detta ingår i paketet

Alla våra sensorer är trådlösa, har sabotageskydd och tillverkade i Sverige. Sensorerna i vårt smarta inbrottslarm är även utrustade med inbyggda klimatsensorer som mäter temperatur och luftfuktighet. 

Rörelsesensor för rum

Känner av minsta rörelse i rummet och larmar omedelbart. När larmet är avstängt kan man ändå följa rörelser i rummet i appen.

Vibrationssensor för dörr och fönster

Visar om dörrar och fönster är öppna eller stängda. När larmet är avstängt kan du ändå hålla koll på om exempelvis ytterdörren är öppen genom appen. Vibrationssensorn larmar innan dörren ens har öppnats.

Siren

Kraftfull larmsiren som ljuder när larmet triggas. Du kan själv ställa in hur länge du vill att larmet ska låta. Sirenen aktiveras av valfria händelser i systemet, eller manuellt via appen.

 

Våra sensorer

Brand

Rökdetektor
Multisensor med inbyggd temperatursensor för verifiering av brandlarm samt kontinuerlig mätning av rumstemperatur.

Brandlarmsknapp
Röd brandlarmsknapp med krossglas i standardutseende fast helt trådlös.

Brandsiren
Siren som aktiveras helt trådlöst av rökdetektorer eller brandknappar.

Klimat

Klimatsensor
Mäter temperatur, luftfuktighet, ånghalt, fukttillskott och mögeltillväxt.

CO2 Sensor
Koldioxidsensor som kontinuerligt mäter halten av koldioxid i rummet med industriprecision.

Radonsensor
Digital radonsensor som ger aktuella radonvärden varje timma.

Luftkvalitetsensor
Luftkvalitetsensor som visar hur smutsig luften är från exempelvis cigarettrök.

IMD

Vattenförbrukning
Vattenförbrukningsmätning för lägenheter, villor eller stora fastigheter.

Elförbrukning
Elförbrukningsmätning för lägenheter, villor eller stora fastigheter.

Säkerhet och trygghet

Vattenlarm
Vattenläckagesensor som larmar vid första droppen. Placeras t.ex. under diskbänk eller kyl/frys.

Dörr och fönstersensor
Inbrottssensor för dörrar och fönster.

Rörelsesensor
Inbrottssensor som larmar om någon obehörig rör sig i rummet.

Vibrationslarm
Vibrationslarm för exempelvis stöldlarm av föremål. Larmar vid minsta vibration.

Panikknapp
Panikknappar för exempelvis äldre eller butikspersonal.

Vätskenivålarm
Mäter vattennivån i tankar och kärl som t.ex. expansionskärl i värmesystem i fastigheter.

Larmsiren
Siren som aktiveras helt trådlöst av valfria sensorer som t.ex dörr eller rörelsesensorer.