X2 Wireless och Victoriahem skriver samarbetsavtal med uppkopplade brandvarnare till SOS Alarm

I ett banbrytande samarbete har X2 Wireless och Victoriahem, en sammanslagning av Hembla och Victoria Park med en imponerande portfölj på cirka 29 000 lägenheter i Sverige, undertecknat ett samarbetsavtal gällande uppkopplade brandvarnare med integrering till SOS Alarm. Efter en framgångsrik pilotfas på ett år i Bro tar de nu nästa steg för att koppla upp fastigheterna och öka säkerheten för hyresgästerna.

Pilotprojektet – framgång i Bro

Under pilotprojektet i Bro har X2 Wireless levererat och testat uppkopplade brandvarnare i området. Med ca 550 lägenheter fördelade på 20 fastigheter har detta initiativ gett konkreta resultat. Wasim Chowdhury, områdeschef i Bro, poängterar fördelarna med uppkopplade brandvarnare, särskilt i områden där tillträde till lägenheterna kan vara utmanande. Efter ett års framgångsrik implementering av X2 Wireless teknologi har beslutet fattats att integrera larmen med SOS Alarm för en snabb och effektiv reaktion vid eventuella händelser.

Optimering och framtidsvisioner

Victoriahem, med sin tydliga strategi för att prioritera brandskyddet för sina hyresgäster, ser detta samarbete som en möjlighet att inte bara förbättra säkerheten utan också optimera fastighetsförvaltningen. Daniel S. Mattson, regionchef på Victoriahem, framhåller vikten av att få både brandskydd och klimatdata från samma sensor. “För oss är brandskyddet vår första prioritet, men för att skapa ett behagligt klimat för våra hyresgäster behöver vi även mäta och optimera inomhusklimatet. Med X2 Wireless får vi båda dessa lösningar i en och samma sensor.”

Strategisk framtidsplan och kommersialisering

X2 Wireless och Victoriahem blickar framåt mot 2024 med en tydlig strategisk plan för att utöka användningen av uppkopplade brandvarnare. Målet är att skapa trygga och välordnade fastigheter för boende samtidigt som de drar nytta av avancerad teknologi för att optimera resursanvändningen och minimera risken för skador vid eventuella bränder.

Detta partnerskap mellan X2 Wireless och Victoriahem markerar inte bara framsteg inom säkerhet och fastighetsförvaltning utan också en gemensam strävan efter innovativa lösningar för att möta framtidens utmaningar inom bostadssektorn. Samtidigt positionerar de sig starkt för att möta efterfrågan på uppkopplade brandvarnare och skapa en säkrare framtid för boende i deras fastigheter.