Ansvar av brandskydd i flerbostadshus

Ansvar av brandskydd i flerbostadshus

Varje år omkommer cirka 100 till 130 personer i Sverige på grund av bränder och de flesta i samband med bostadsbränder. Att man har installerat en brandvarnare är en avgörande del för hur boende bör skyddas från bränder men det är otydligt om vem som ansvar av brandskydd i flerbostadshus . År 2022 dog 33 svenskar av brand i flerbostadshus och vid bara sju av dödsolyckorna vet man att det fanns en fungerande brandvarnare på plats. 

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) orsakas 31% av bränderna i flerbostadshus av att man glömt spisen på. I småhus, som villor och fritidshus, orsakas 47% av bränderna av eldstäder. Mellan 2007 och 2011 genomförde räddningstjänsten totalt 31 221 insatser, varav 14 458 var i flerbostadshus och 16 763 i småhus. MSB har utvecklat en nationell strategi för att stärka brandskyddet och målet är att minska antalet dödsfall i bostadsbränder till färre än 60 per år fram till 2030. Genom att installera brandskydd i varje fastighet kan vi rädda liv och minska kostnaderna för bränder. Vem som ansvarar för installationen av brandskydd är dock inte alltid tydligt. I denna artikel kommer vi att utforska ansvar av brandskydd i flerbostadshus. 

Gränsen för vem som ska ha ansvar av brandskydd i flerbostadshus är inte alltid tydligt. För boende och för fastighetsvärden brukar den oskrivna regeln vara att den boende ansvarar för brandskyddet i sitt hem och fastighetsvärden för byggnaden. I rapporten från MSB Brandskydd i varje bostad – gemensamma rekommendationer står det “Sedan 1999 har det funnits krav i byggreglerna på att brandvarnare ska finnas i alla nyproducerade bostäder. I dessa fall räknas brandvarnaren som en byggprodukt, vilket innebär att fastighetsägaren ansvarar för att fungerande sådana finns.” 

För äldre bostäder finns det endast allmänna råd om ansvar av brandskydd i flerbostadshus. I samma rapport från MSB står det att ”Ansvarsförhållandet mellan ägare och nyttjanderättshavare kan lämpligen klargöras i hyreskontrakt eller någon annan form av avtal mellan parterna (i regel fastighetsägare och hyresgäst). Om inte annat avtalas bör ägaren ansvara för installationen av brandvarnare och nyttjanderättshavaren ansvara för skötseln”.  

Att inte veta var gränsen går för installation av brandskydd kan bli livshotande för de boende och konsekvenserna kan vara förödande. Utan tydliga riktlinjer och ansvarsfördelning riskerar man att brandvarnare inte installeras eller underhålls korrekt, vilket ökar risken för dödsfall, allvarliga skador och omfattande materiella skador vid en brand. Brandvarnare är ofta den första varningen vid en brand, vilket ger boende tid att reagera, utrymma och tillkalla hjälp. Utan brandvarnare förlorar man dyrbara minuter som kan vara avgörande för att rädda liv och minska skador på egendom.  

Den ekonomiska påverkan av bränder i flerbostadshus utan installerat brandskydd är stor. Försäkringskostnaderna för bränder i flerbostadshus kan bli mycket höga, och förlusterna för fastighetsägare och hyresgäster kan inkludera både materiella skador och kostnader för alternativt boende. Företag som påverkas av bränder kan också drabbas av avbrott i verksamheten, vilket leder till inkomstbortfall och i värsta fall konkurs. Rapporten från Brandskyddsföreningen visar siffror på försäkringskostnader för bränder och för företag uppgick dessa kostnader till 7 626 miljoner svenska kronor (MSEK) år 2023. 

Våra larm inkluderar X2 Smoke, en uppkopplad trådlös brandvarnare med inbyggd temperatursensor, utformad för att öka säkerheten i flerbostadshus. Vid rökutveckling övervakar den temperaturen och vid minsta temperaturökning aktiveras ett verifierat brandlarm. Larmcentralen kan i realtid se var branden uppstått och hur den sprider sig, vilket möjliggör effektiv släckning av räddningstjänsten utan oväntade hinder. 

En brandvarnare täcker ytor upp till 60 m² enligt rekommendation. Den inbyggda sirenen kan användas eller vara helt tyst och istället aktivera externa brandsirener. Den tydliga testknappen gör det enkelt att testa brandvarnarens sirenfunktion. 

Brandvarnaren kan enkelt ställas in via appen X2 Wireless, men är redan förinställd för att automatiskt ansluta till X2 Wireless nätverk och molntjänster. Temperaturmätningar görs regelbundet och skickas kontinuerligt till molnet för avläsning och analys i appen. Detta system ger boende och fastighetsägare alltid aktuell information om brandsituationen, vilket hjälper till att minska risken för bränder och förbättra säkerheten i flerbostadshus. 

(Källa: Brandskydd i varje bostad – gemensamma rekommendationer MSB, Brandrapport 2023 Brandskyddsföreningen, Brandskydd i varje bostad – gemensamma rekommendationer MSB) 

Ansvar av brandskydd i flerbostadshus

Registrera dig på vårt nyhetsbrev HÄR för att få de senaste nyheterna