Förbo AB och X2 Wireless i strategiskt samarbete

Förbo och X2 Wireless inleder ett strategiskt samarbete genom att börja koppla upp alla fastigheter till X2 Wireless och att installera uppkopplade rökdetektorer.

Förbo står inför samma utmaning som de flesta bostadsbolag nämligen att hyresgästerna blir allt äldre och att det efterfrågas ny teknik från både hyresgäster och egen personal för att säkra upp fastigheterna ännu bättre.

Genom att samarbeta med X2 Wireless kopplas nu fastighet efter fastighet upp i X2 Cloud och Förbo får tillgång till flera olika sensorer och tjänster.­

X2 Wireless utförde redan 2019 tre olika pilotinstallationer för utvärdering av både sensorer och tjänst. Uppdraget var att installera brand och klimatsensorer samt avläsning av vattenmätare. Efter 12 månaders utvärdering så väljer Förbo att gå vidare och har beslutat att alla fastigheter ska få en uppkopplad rökdetektor med inbyggd klimatsensor.

Att vi valde X2 Wireless säger Kenan Delizaimovic, driftingenjör på Förbo var just X2 Wireless trådlösa teknik samt deras lyhördhet på att utveckla mjukvaran så den passar vår verksamhet.

Mattias Jonsson VD på X2 Wireless säger att detta är en strategisk viktig affär och ett kvitto på att det vi gör efterfrågas av kunderna. Att vi som enskild aktör bygger egna nät samt tar fram produkter och tjänster stärker möjligheten att erbjuda kostnadseffektiva lösningar med mycket hög driftsäkerhet. Samtidigt har vi öppna APIer för att skicka data vidare till Förbos övriga system så att vi inte låser upp kunderna tillägger Mattias.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mattias Jonsson
mattias@x2wireless.com
0705–508090

Förbo är ett bostadsföretag med god service som utvecklar boendet i hyresrätt.  

Det som skiljer oss från andra är att vi erbjuder ett personligt boende där du själv kan påverka hur du vill ha det genom vårt unika koncept ”Personliga hem”. Du kan hyra en bostad med egen uteplats eller trädgård oavsett om du bor i något av våra flerfamiljsområden eller radhusområden. Förbo ägs gemensamt av Härryda, Kungälv och Lerums kommun samt Mölndals stad. Drygt 5 700 hushåll bor i Förbos fastigheter i 60 områden på 18 orter, i de fyra kommunerna. Förbo bildades 1966 och det övergripande målet för företaget har hela tiden varit att bidra till de fyra ägarkommunernas framgång genom att kunna erbjuda ett bra boende. Förbo har ett sextiotal medarbetare, där ungefär hälften jobbar i våra bostadsområden som förbovärdar. Hyresintäkterna uppgår till cirka 400 miljoner kronor årligen.

www.förbo.se