Skansen säkras med X2 Wireless trådlösa rökdetektor

Skansen säkras med X2 Wireless trådlösa rökdetektor 

X2 Wireless har länge varit en pålitlig partner för Skansen med tidigare samarbeten, vilket har resulterat i det senaste samarbetet där Skansen säkras med X2 Wireless trådlösa rökdetektor i Djurgårdsstationen för att förbättra brandsäkerheten. 

“Vi har använt X2 Wireless i flera år och känner oss trygga med deras teknologi”  

Göran Kirch säkerhetschef på Skansen 

Skansen är världens äldsta friluftsmuseum med djurpark och är beläget på Djurgården i Stockholm, inom Kungliga nationalstadsparken. Det drivs som en självständig stiftelse utan någon överordnad huvudman och är politiskt samt religiöst obunden. Finansieringen kommer från entréavgifter, donationer från företag, privatpersoner och andra stiftelser, samt statliga bidrag.  

Djurgårdsstationen belägen på Singelbacken 15 på Södra Djurgården i Stockholm, har en lång och betydelsefull historia. Byggnaden användes ursprungligen som en omformarstation för Stockholms elektricitetsverk år 1906 och är ritad av den framstående arkitekten Ferdinand Boberg. Idag används byggnaden som kontor och lager för Skansen och är klassificerad som blåklassad av Stadsmuseet i Stockholm, vilket innebär att den har ett högt kulturhistoriskt värde som motsvarar kraven för byggnadsminnen enligt Kulturmiljölagen. 

Modern teknologi för historisk säkerhet 

Genom att Skansen säkras med X2 Wireless trådlösa rökdetektor stärker Skansen sitt engagemang för både säkerhet och kulturarvsbevarande. Detta säkerställer att byggnaden, som är en del av Stockholms rika historia, fortsatt kan stå tryggt skyddad mot brandrisker.

Samarbetet mellan Skansen och X2 Wireless visar hur modern teknologi kan användas för att bevara och skydda våra historiska byggnader. Med det nya systemet på plats kan Skansens besökare känna sig trygga på Djurgårdsstationen. 

Att bevara och skydda en byggnad av detta slag ställer höga krav på brandlarm. X2 Wireless har testat tekniken under olika förhållanden, exempelvis de varierande miljöerna på Skansen under olika årstider. 

Vi är mycket glada över samarbetet med Skansen och vi vill lyfta fram hur viktigt det är att kunna installera en färdigprogrammerad rökdetektor på mindre än en minut. Detta minimerar påverkan på Skansens besökare och säkerställer en smidig drift.”

Mattias Jonsson VD på X2 Wireless. 

X2 Smoke rökdetektor 

Skansen säkras med X2 Wireless trådlösa rökdetektor, X2 Smoke multisensor, som kommer att installeras i alla ombyggda och förändrade delar av fastigheten, och kommer att kompletteras med en hybridlösning som innefattar både trådlösa sensorer och en konventionell brandlarmscentral enligt 110:8.  

X2 Smoke är en trådlös rökdetektor med inbyggd temperatursensor, speciellt designad för att förbättra säkerheten i flerbostadshus. Den övervakar kontinuerligt temperaturen och vid minsta tecken på rökutveckling aktiveras omedelbart ett brandlarm. Genom realtidsövervakning kan larmcentralen snabbt lokalisera var branden har uppstått och hur den sprider sig, vilket underlättar för räddningstjänsten att genomföra släckningsinsatser effektivt och utan oväntade hinder. 

Fördelarna med X2 Smoke: 

  • Räddar liv: Avancerad teknologi för snabb och pålitlig branddetektion. 
  • Röksensor: Utrustad med inbyggd temperatursensor för extra säkerhet. 
  • Automatisk konfiguration: Enkel installation via X2 Wireless-appen, fabriksinställd för automatisk anslutning. 
  • Lång batteritid: 15 års batteritid för långvarig användning. 
  • Lång räckvidd: Den trådlösa räckvidden är mellan rökdetektor till gateway och fungerar upp till 20 km räckvidd, perfekt för stora fastigheter som Skansen som bara behöver en rökdetektor installerad.  
  • Verifierat brandlarm: Vid rökutveckling kontrolleras temperaturen och en ökning utlöser ett verifierat brandlarm. 
  • Realtidsövervakning: Larmcentralen kan i realtid se brandens plats och spridning för effektivt släckningsarbete. 
  • Täcker stora ytor: Rökdetektorn täcker upp till 120 m² enligt rekommendation, vilket innebär att den effektivt kan detektera rök i rum upp till den storleken. 

Med X2 Wireless har Skansen säkras med X2 Wireless trådlösa rökdetektor och tagit ett betydelsefullt steg mot att säkra både historiska byggnader och moderna infrastrukturer med avancerad brandsäkerhet. Genom vårt samarbete har vi inte bara integrerat teknik som skyddar liv och egendom, utan också bevarat kulturarvet för framtida generationer. 

För företagare och fastighetsägare som vill öka säkerheten och minska driftskostnaderna är vi på X2 Wireless den idealiska partnern. Våra skräddarsydda lösningar med trådlösa sensorer och innovativa molntjänster garanterar effektivitet och tillförlitlighet i varje steg. Med vår tekniska expertis och dedikation till kundens behov är vi redo att vara er pålitliga partner för brandlarm, inbrottslarm och andra trådlösa sensorlösningar. 

Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa er att optimera er brandsäkerhet och fastighetsförvaltning. Tillsammans kan vi säkerställa en tryggare och mer hållbar framtid för era byggnader och verksamheter. 

Besök Skansens webbsida https://skansen.se/ för upplevelser av natur och kultur i Sverige.